Staňte se ježíškem 2 - Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem Ježíškům za to, že ve vánoční čas mysleli na druhé a pomohli žákům ZŠ Štolcova!!!

DĚKUJEME!!!